Şəxsi Məlumatların İşlənməsi Siyasəti

1. Ümumi Poliçalar

Bu şəxsi məlumatların emalının təmin edilməsi siyasəti Federal Qanunun tələblərinə uyğun olaraq hazırlanıb. 27.07.2006 tarixli 152-FZ Nömrəli "Şəxsi Məlumatlar haqqında" və şəxsi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri Operator Champion Soft Pro tərəfindən icra olunur (buradan sonrakı - Operator).

1.1. Operator öz ən əhəmiyyətli məqsədi və şəxsi məlumatlarının emalında insan haqlarını və vətəndaşın azadlıqlarını qorumaq, xüsusilə şəxsi həyatın müdafiəsi, şəxsi və ailə sirrinin qorunmasını təmin etmək olaraq qoyur.

1.2. Bu Operatorun Şəxsi Məlumatların Emalı Siyasəti (buradan sonrakı - Siyasət) Operatorun https://az.championscasino.info veb saytının ziyarəçiləri haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara tətbiq olunur.

2. Siyasətdə İstifadə Olunan Əsas Mənbələr

2.1. Şəxsi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı - şəxsi məlumatların kompüter texnologiyası vasitəsilə emalıdır;

2.2. Şəxsi məlumatların bloklaşdırılması - şəxsi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılması (şəxsi məlumatların düzgün olunmasına ehtiyac olunmadıqda);

2.3. Veb sayt - onların https://az.championscasino.info şəbəkə ünvanı ilə internet şəbəkəsində əlçatanlığını təmin edən grafik və informasiya materiallarının və kompüter proqramlarının bütünüdür;

2.4. Şəxsi məlumat informasiya sistemləri - verilənlər bazalarında olan və onların emalını informasiya texnologiyası və texniki vasitələrin təmin etdiyi şəxsi məlumatların kompleksi;

2.5. Şəxsi məlumatların təşviqi - əlavə məlumatların istifadəsiz olmadan şəxsi məlumatların şəxsi bir İstifadəçiyə və ya başqa şəxsi məlumatların subjektinə məxsusluğunu təyin etmək mümkün olmayan fəaliyyətlər;

2.6. Şəxsi məlumatların emalı - şəxsi məlumatlarla avtomatlaşdırılmış vasitələr və ya belə vasitələr istifadə etmədən aparılan bütün fəaliyyət (əməliyyat) və ya əməliyyatların kompleksi, buna daxil olmaqla məlumatların cəmləşdirilməsi, qeyd etməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanılması, düzgün edilməsi (yenilənmə, dəyişiklik), çıxarılması, istifadə, köçürmə (təqdim etmə, əlveriş), təşviqi, zneosoblenmə, bloklaşdırılması, silinmə, şəxsi məlumatların məhv edilməsi;

2.7. Operator - şəxsi məlumatların emalını təşkil edən və ya yerinə yetirən dövlət təşkilatı, şəhər təşkilatı, hüquqi və ya fiziki şəxs və ya digər şəxslərlə birlikdə öz-özlərini və ya digər şəxslər ilə şəxsi məlumatların emalının məqsədini, emal edilən şəxsi məlumatlar kompleksini, şəxsi məlumatların emal edilməsi tədbirlərini, şəxsi məlumatlarla aparılan fəaliyyətləri təyin edən dövlət təşkilatı, şəhər təşkilatı, hüquqi və ya fiziki şəxsdir;

2.8. Şəxsi məlumatlar - https://championscasino.info veb saytının müəyyən istifadəçisini doğrudan və ya dolayı müəyyən edən hər hansı bir məlumatdır;

2.9. İstifadəçi - https://az.championscasino.info veb saytının hər hansı bir ziyarəçisidir;

2.10. Şəxsi məlumatların təqdim edilməsi - məqsəd gütərək müəyyən bir şəxsə və ya şəxs cəmiyyətinə şəxsi məlumatların açılmasını təmin etmək üçün yaradılmış fəaliyyətlərdir;

2.11. Şəxsi məlumatların təşviqi - şəxsi məlumatların müəyyən olunmamış bir cəmiyyətə (şəxsi məlumatların təqdim edilməsi) və ya məlumatların hər hansı başqa bir yol ilə açılmasına yönəlmiş bütün fəaliyyətlər, bu da şəxsi məlumatların ümumi məlumat vasitələrində, informasiya-tələbə şəbəkələrində yerləşdirilməsi və ya şəxsi məlumatlara girişin verilməsi daxil olmaqla, əlçatanlığına yönəlmiş fəaliyyətlər daxildir;

2.12. Şəxsi məlumatların çapı - şəxsi məlumatların təqdim edilməsi prosesi üçün şəxsi məlumatların inostran ölkəsinin iqtidar orqanına, inostran fiziki və ya hüquqi şəxsə ötürülməsi;

2.13. Şəxsi məlumatların məhv edilməsi - şəxsi məlumatların informasiya sistemində şəxsi məlumatların məzmununun əldə edilməsinin imkansız olduğu şəkildə silinməsinə səbəb olan hər hansı bir fəaliyyət.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatları emal edə bilər

3.1. Soyad, ad, ata adı;

3.2. Elektron ünvan;

3.3. Telefon nömrələri;

3.4. Saytda İstifadəçilərin (şamil olmaqla müraciət cookie faylları) İnternet statistika xidmətləri (Google Analytics və digərləri vasitəsilə) ilə topladığı və emal etdiyi zneosoblenmiş məlumatların toplanması və emalı da baş verir.

3.5. Mətnin məlumatları "Şəxsi Məlumatlar" ümumi mənayına aid edilir.

4. Şəxsi məlumatların emalının məqsədi

4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalının məqsədi - İstifadəçiyə saytda yerləşdirilmiş xidmətlərə, məlumatlara və/və materiallara daxil olan, İstifadəçinin girişini təmin etməkdir.

4.2. Əlavə olaraq, Operatorın İstifadəçiyə yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif hadisələr haqqında bildirişlər göndərmə hüququ var. İstifadəçi daima yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər haqqında məlumat almaqdan imtina etmək üçün "Yeni məhsullar və xidmətlər, xüsusi təkliflər barədə bildirişlər" mövzusunda Operatora support@championscasino.info elektron poçt ünvanına müraciət edərək imtina edə bilər.

4.3. İnternet statistika xidmətləri vasitəsilə toplanan İstifadəçilərin zneosoblenmiş məlumatları saytda İstifadəçilərin fəaliyyətləri barədə məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və məzmununu yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə olunur.

5. Şəxsi məlumatların emalının hüquqi əsasları

5.1. Operator yalnız İstifadəçi tərəfindən saytın https://az.championscasino.info saytında yerləşdirilən xüsusi formalar vasitəsilə özünün doldurulması və ya göndərilən şəxsi məlumatları emal etməklə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal edir. Müvafiq formaları dolduraraq və ya özünün şəxsi məlumatlarını Operatora göndərərək İstifadəçi bu Siyasətə razılaşmasını ifadə edir.

5.2. İstifadəçinin brauzer tənzimləmələrində belə halda icazə verildikdə, şəxsi məlumatlarının emalı mümkün ola bilər (cookie fayllarının saxlanılması və JavaScript texnologiyasının istifadə edilməsi).

6. Şəxsi məlumatların toplanma, saxlanılma, ötürmə və digər emalı səbətləri

Operator tərəfindən emal olunan şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi, şəxsi məlumatların qorunmasına dair cari qanunvericiliyə uyğun qanuni, təşkilati və texniki tədbirlər tətbiq edilməsi yolu ilə təmin edilir.

6.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və şəxsi məlumatlara qadınların girməsinin qarşısını almaq üçün ən çox mümkün tədbirləri götürür. 6.1. Operator şəxsi məlumatların saxlanılmasını təmin edir və şəxsi məlumatlara gizli olmayan şəxslərin girişini qadağan edən ən çox tədbirləri götürür.

6.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, ancaq cari qanunvericiliyə uyğun fərdlərə şəxsi məlumatların ötürülməsi ilə əlaqədar hallarda, ötürülməyəcək.əlaqədar qanuni tədbirləri yerinə yetirməklə əlaqədar tədbirləri yerinə yetirməklə şəxsi məlumatlar ötürülməz.

6.3. Şəxsi məlumatlarda səhv aşkarlandığı təqdirdə İstifadəçi öz şəxsi məlumatlarını dəyişdirmək üçün Operatora support@championscasino.info elektron poçt ünvanına "Şəxsi məlumatların yenilənməsi" mövzusu ilə müraciət edə bilər.

6.4. Şəxsi məlumatların emalı müddəti məhdud deyil. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalına verdiyi razılığı hər hansı bir an imtina edə bilər, support@championscasino.info Operatora elektron poçt vasitəsi ilə "Şəxsi məlumatların emalına dair razılığın geri çəkilməsi" mövzusu ilə müraciət edərək.

7. Şəxsi məlumatların xaricə ötürülməsi

7.1. Operator şəxsi məlumatların xaricə ötürülməsinin başlamasından əvvəl İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının ötürülməsinin başlamasından əvvəl məlumat sahiblərinin hüquqlarını təmin etdiyindən əmin olmalıdır.

7.2. Əgər xaricə ötürülməsi nizamlanmamış ölkələrin ərazisində baş verməyən və yuxarıda göstərilmiş tələbləri ödəməyən bir ölkədə həyata keçirilirsə, təhlükəsizliyə dair İstifadəçinin icazəsini qəbul etməklə və ya İstifadəçi şəxsi məlumatlarının ötürülməsinin hüquqi əsaslarını yerinə yetirərək gözləcək.

8. Əsas maddələr

8.1. İstifadəçi öz şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı sualları Operatora support@championscasino.info elektron poçt vasitəsi ilə tədqiq edə bilər.

8.2. Bu sənəddə Operator tərəfindən şəxsi məlumatların emalına dair dəyişikliklər göstərilir. Siyasət yeni versiya ilə əvəzlənənə qədər daimi olaraq mövcud olur.

8.3. Siyasətin cari versiyası İnternetdə https://az.championscasino.info/privacy ünvanında aşağıda göstərilmişdir.